Biståndsprojekt  LivsVatten, Liv & Klimathjälp till Afrika

LivsVatten projektet

bidrar med Solvatten till behövande. Målgrupp 

Främst kvinnor med barn för att förebygga livshotande magsjukdomar, rädda liv. 

Klimat 

Hjälpen kommer även bidra med mindre miljö/klimatpåverkan, då träd inte behöver användas för att koka vatten rent.

Frakt/distribution

Solvatten dunkar kommer att fraktas ner till Västafrika med transportbil, vid behov även via sjöfrakt för att skänkas till behövande.

Bilen/ hjälpambulans

Transportbilen kommer därefter stanna kvar i Ghana och fungera som hjälpambulans, även dela ut Solvatten under kommande år. 

Resa & dokumentation

Resan beräknas starta i slutet av 2022 och kommer att dokumenteras via olika media, bl a foto, film. Resan går genom Marocko och vidare ner i de Västafrikanska länderna med slutstation Ghana. (för ytterligare detaljerad info scrolla ner)

Solvatten

Solvatten renar smutsigt vatten från bakterier. Solvatten dunkens specialframtagna solpanel behöver endast exponeras för solens ultravioletta solstrålar för att rena vattnet ca 4-5 timmar, det värms även upp till 55 grader. För mer info gå in på sponorer/stötta, läs artikel. Eller se www.solvatten.se


Sponsring/stöd

Sponsring för projektet kommer att ske bl a via företag, kommun, privatpersoner m.m.


Festival

LivsVatten-festivalen är den 10 juli 2022 i Varberg, stöds av Varbergs kommun/Kultur & Fritid under Parkmusiken och ABF. Musiker ställer upp gratis och andra aktiviteter av frivilliga kommer att inbringa medel till projektet.

Alla pengar kommer oavkortat gå till inköp av Solvatten.


LivsVatten projektets start 2019 är tänkt att fortsätta kommande åren, med möjlighet att nå fler behövande samt att utveckla projektet.


Mer information om LivsVatten projektet kontakta: 

Projektledare Liv Eriksson

kontakt@livsvatten.com 

Vi blir mist tre personer som åker och vi startar vår resa från Varberg ner genom Europa.

Färden går sen genom länderna längsmed Västafrikas kust, från Marocko ner till Ghana.


Gilles Dieng, är vår vägvisare- och tull/myndighets kännare från Afrika på resan. Han kommer från Ziguinchor i Senegal, bor numer i Sverige. Talar tre afrikanska språk, Wolof, Mandinka och Fulani. Dessutom engelska och franska.


Liv Eriksson, projektledare. Har bott i Nordafrika under 10 år både i stad och bland beduiner. Känner väl till den arabsika kulturen. Pratar hjälplig arabiska, franska och engelska.
LivsVatten 

Projektbeskrivning 

Humanitär hjälp - Socialt engagemang 

Klimat - Hållbarhet


Ideella föreningen Doers 4U driver “LivsVatten” projektet 

stöds av ABF. 

Genom att bidra med Solvatten till Västafrika ges det möjlighet för de svagaste i länderna, spädbarn, barn, kvinnor, nomadiserande folk och de i läger att förebygga 

livshotande magsjukdomar som t ex kolera, undvika ögonsjukdomar, men även rädda liv. 

Rent vatten gör att flaskbarn kan överleva och undvika magsjukdomar, Även smutsigt vatten klarar Solvatten av att rena genom filter och de ultravioletta strålarna. Livskvaliteten för barn och kvinnor, familjer kan med Solvatten klart förbättras. Det rena vattnet minskar sjukhusbesök och medicinering vilket också ger bättre ekonomiska förutsättningar för familjerna.

Kvinnorna får bättre möjlighet att överleva vid förlossning med rent vatten och kan ge sina nyfödda en bra start i livet. 

Starta eget 

Frigör även kvinnors möjlighet att arbeta istället för att samla ved för att koka vattnet rent. Kvinnorna kan därför stärka sin ställning, arbeta och tjäna pengar, förbättra familjens ekonomi och välmående. En del har till och med startat eget med saft försäljning.

Klimat 

Solvatten bidrar också med att minska klimat och miljöpåverkan, skövling av naturresurser, minska miljökatastrofer som översvämningar, jorderosion, stormar, minskade grundvattentäkter. Västafrika har till stora delar ett torrt, sandigt landskap där Sahara ger sig tillkänna. Bristen på vatten och rent vatten är stor. Solen är en tillgång här och den tar Solvatten vara på.

Cirkulerande vatten 

Det cirkulerande vattnet renas och värms upp till 55 grader av den specialframtagna solpanelen vilket exponerar vattnet för de ultravioletta strålarna när Solvatten dunken ställs i solen under 4 till 5 timmar.

Vattnet kan därmed användas till matlagning, dryck, dusch m.m. Rent Solvatten kan också användas av tandläkarmottagningar och inom vården.

Hjälpen kommer fram

Viktigt är att se att hjälpen kommer fram, därför vill vi åka ner på plats, samt att få en uppfattning om hur stort hjälpbehovet är. För att kommande år kunna skicka ner ytterligare Solvatten. Även privata medel kommer att användas under resan ner. 

Solvattendunkens livslängd

Solvatten har en förväntad livslängd på 7-10 år och behöver inga andra underhåll än rengöring. 

Önskas mer detaljerad information hur Solvatten systemet fungerar besök www.solvatten.se


2015 vann Solvatten FNs “Momentum for change lighthouse award” för sitt arbete i Kenya. Användandet i Kenya har sparat två ton ved. De har också kommit tillrätta med ögonsjukdomar, salmonella och kolera där Solvatten används.


Biståndsprojektet 

LivsVatten kommer att distribuera Solvatten som humanitär hjälp och miljöinsats till behövande, kvinnor, barn, familjer i Västafrika. 

Solvatten har tidigare endast  distribuerats i liten mängd till Senegal med 65 st Solvatten. Därför är Västafrika i stort behov och gör LivsVatten projektet än mer viktigt. 

Projektets genomförande

Projektet kommer att genomföras främst av sponsring från företag, privatpersoner men även hjälporganisationer. 

Det kommer också att anordnas en “LivsVatten Festival” i Varberg sommar 2022, där musiker uppträder gratis och pengar går till projektet. Vårt mål är att få ihop minst 72 stycken Solvatten som fraktas ner genom Västafrika med transportbil, alternativt sjöfrakt som även sker vid större volymer. 

Bilen kommer efter slutfört projekt stanna i Ghana och användas för ambulans hjälptransporter, dock ej akuta fall.

Resan 

Resan beräknas äga rum under slutet av 2022.

Färden kommer att gå genom Europa över till Marocko-VästSahara, Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten mot slutstation Ghana.

Kontakter/hjälporganisationer

Kontakter kommer att tas under arbetets gång innan avfärden med

hjälporganisationer i respektive land, som Plan, WaterAid, Rädda barnen, Onger. Även Svenska ambassaderna i respektive land kommer kontaktas.

Dokumentation 

Överlämnandet av Solvatten kommer att dokumenteras av fotograf/filmare som följer med på resan. Dokumentationen kommer sponsrande företag, hjälporganisationer m.m. kunna ta del av för att visa sina kunder, medlemmar på t ex hemsida. Vilket stärker upp sponsorns profilering, sponsringen kan i vissa fall även vara avdragsgill som miljökompensation-hållbarhet och socialt engagemang.

LivsVatten kvinnor

Visionen är också att bygga upp ett kontaktnät i länderna av “LivsVatten kvinnor” samt hjälporganisationer som kan ta emot och distribuera Solvatten kommande år via sjöfrakt.


Mer information om LivsVatten projektet kontakta: 

Projektledare Liv Eriksson

kontakt@livsvatten.com